• براکت (پایه) دیواری مانیتورLED/LCD مدل LCDArm LW-50سایز قابل استفاده: 10 اینچ تا 29 اینچتحمل وزن: 30 کیلوگرمکاربرد: دیواریTilt میزان حرکت زاویه X: از -15 تا 15 درجهSwivel میزان حرکت زاویه Y: ثابتRotate میزان حرکت زاویه Z: ثابتحداکثر فاصله از محل نصب: 50 میلیمترVESA فاصله سوارخهای محل نصب LCD از یک دیگ: 75x75mm , 100x100mm,...

  90,000 تومان موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • براکت (پایه) دیواری مانیتورLED/LCD مدل LCDArm LW-85سایز قابل استفاده: 10 اینچ تا 27 اینچتحمل وزن: 15 کیلوگرمکاربرد: دیواریTilt میزان حرکت زاویه X: از -5 تا 15 درجهSwivel میزان حرکت زاویه Y: از -30 تا 30 درجهRotate میزان حرکت زاویه Z: ثابتحداکثر فاصله از محل نصب: 65 میلیمترVESA فاصله سوارخهای محل نصب LCD از یک دیگ: 75x75mm...

  90,000 تومان موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • براکت (پایه) رومیزی و سقفی مانیتورLED/LCD مدل LCDArm LC-150سایز قابل استفاده:تا 27 اینچتحمل وزن:15 کیلوگرمکاربرد:دیواری، رومیزی، سقفیحداکثر فاصله از محل نصب: 100 تا 150 میلیمترVESA فاصله سوارخهای محل نصب LCD از یک دیگ: 75x75mm 100x100mmجنس: فلزاین پایه مناسب برای سقف های کوتاه و میزهای کنفرانس می باشد

  170,000 تومان موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • براکت (پایه) دیواری مانیتورLED/LCD مدل LCDArm LW-35سایز قابل استفاده: 10 اینچ تا 29 اینچتحمل وزن: 15 کیلوگرمکاربرد: دیواریTilt میزان حرکت زاویه X: از 0 تا 15 درجهSwivel میزان حرکت زاویه Y: ثابتRotate میزان حرکت زاویه Z: ثابتحداکثر فاصله از محل نصب: 35 میلیمترVESA فاصله سوارخهای محل نصب LCD از یک دیگ: 75x75mm 100x100mmنوع جنس: فلز

  53,000 تومان موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • خرید محصول

  براکت (پایه) دیواری مانیتورLED/LCD مدل LCDArm LW-385سایز قابل استفاده:تا 27 اینچتحمل وزن:15 کیلوگرمکاربرد:دیواریTilt میزان حرکت زاویه X: از -5 تا 15 درجهSwivel میزان حرکت زاویه Y: از -90 تا 90 درجهRotate میزان حرکت زاویه Z: ثابتحداکثر فاصله از محل نصب: 78 تا 376 میلیمترVESA فاصله سوارخهای محل نصب LCD از یک دیگ: 75x75mm 100x100mm...

  0 تومان ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  براکت (پایه) دیواری مانیتورLED/LCD مدل LCDArm LW-330سایز قابل استفاده:تا 27 اینچتحمل وزن:15 کیلوگرمکاربرد:دیواریTilt میزان حرکت زاویه X: از -5 تا 15 درجهSwivel میزان حرکت زاویه Y: از -90 تا 90 درجهRotate میزان حرکت زاویه Z: ثابتحداکثر فاصله از محل نصب: 78 تا 330 میلیمترVESA فاصله سوارخهای محل نصب LCD از یک دیگ: 75x75mm 100x100mm...

  89,000 تومان ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  براکت (پایه) دیواری مانیتورLED/LCD مدل LCDArm LW-65سایز قابل استفاده: 10 اینچ تا 27 اینچتحمل وزن: 15 کیلوگرمکاربرد: دیواریTilt میزان حرکت زاویه X: از -5 تا 15 درجهSwivel میزان حرکت زاویه Y: از -30 تا 30 درجهRotate میزان حرکت زاویه Z: ثابتحداکثر فاصله از محل نصب: 65 میلیمترVESA فاصله سوارخهای محل نصب LCD از یک دیگ: 75x75mm 100x100mm...

  30,000 تومان ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  براکت (پایه) دیواری مانیتورLED/LCD مدل LCDArm LW-78سایز قابل استفاده: 17 اینچ تا 27 اینچتحمل وزن: 15 کیلوگرمکاربرد: دیواریTilt میزان حرکت زاویه X: از -15 تا 15 درجهSwivel میزان حرکت زاویه Y: از -15تا 15 درجهRotate میزان حرکت زاویه Z: ثابتحداکثر فاصله از محل نصب: 78 میلیمترVESA فاصله سوارخهای محل نصب LCD از یک دیگ: 75x75mm 100x100mm...

  30,000 تومان ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  براکت (پایه) دیواری مانیتورLED/LCD مدل LCDArm LW-125سایز قابل استفاده: 17 اینچ تا 27 اینچتحمل وزن:15 کیلوگرمکاربرد:دیواریTilt میزان حرکت زاویه X: از -45 تا 45 درجهSwivel میزان حرکت زاویه Y: از -90 تا 90 درجهRotate میزان حرکت زاویه Z: ثابتحداکثر فاصله از محل نصب: 125 میلیمترVESA فاصله سوارخهای محل نصب LCD از یک دیگ: 75x75mm...

  0 تومان ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  براکت (پایه) دیواری مانیتورLED/LCD مدل LCDArm LW-190سایز قابل استفاده:تا 27 اینچتحمل وزن:15 کیلوگرمکاربرد:دیواریTilt میزان حرکت زاویه X: از -5 تا 15 درجهSwivel میزان حرکت زاویه Y: از -90 تا 90 درجهRotate میزان حرکت زاویه Z: ثابتحداکثر فاصله از محل نصب: 78 تا 190 میلیمترVESA فاصله سوارخهای محل نصب LCD از یک دیگ: 75x75mm 100x100mm...

  0 تومان ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  براکت (پایه) دیواری مانیتورLED/LCD مدل LCDArm LW-386سایز قابل استفاده:تا 27 اینچتحمل وزن:15 کیلوگرمکاربرد:دیواریTilt میزان حرکت زاویه X: از -5 تا 15 درجهSwivel میزان حرکت زاویه Y: از -180 تا 180 درجهRotate میزان حرکت زاویه Z: ثابتحداکثر فاصله از محل نصب: 78 تا 386 میلیمترVESA فاصله سوارخهای محل نصب LCD از یک دیگ: 75x75mm 100x100mm...

  0 تومان ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  براکت (پایه) بازویی دیواری مانیتورLED/LCD مدل LCDArm LW-594سایز قابل استفاده:تا 24 اینچتحمل وزن:8 کیلوگرمکاربرد:دیواریTilt میزان حرکت زاویه X: از -75 تا 45درجهSwivel میزان حرکت زاویه Y: از -90 تا 90درجهRotate میزان حرکت زاویه Z: ثابتحداکثر فاصله از محل نصب: 70تا 594 میلیمترVESA فاصله سوارخهای محل نصب LCD از یک دیگ: 75x75mm...

  0 تومان ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود

لیست مقایسه محصولات

انصراف