• کیس گیمینگ مسترتک آترون مش Case Gaming Master Tech Atron Meshنوع اسکلت: Mid-Towerتعداد اسلات های توسعه: 7 اسلاتفضای نصب کارت گرافیک: 310 میلیمترپورت های پنل جلو: HD Audio | USB 2.0 | USB 3.0حداکثر تعداد فن قابل نصب: 7 عددمحل نصب پاور: پایین کیسمجهز به نورپردازی LEDنوع پاور قابل نصب: ATX PS2 PSU

  1,579,000 تومان موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • کیس گیمینگ مسترتک Case Gaming Master Tech T500نوع اسکلت: Mid-Towerتعداد اسلات های توسعه: 7 اسلاتفضای نصب کارت گرافیک: 340 میلیمترپورت های پنل جلو: HD Audio | USB 2.0 | USB 3.0حداکثر تعداد فن قابل نصب: 8 عددمحل نصب پاور: پایین کیسمجهز به نورپردازی RGBنوع پاور قابل نصب: ATX PS2 PSU

  4,099,000 تومان موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • کیس مسترتک مانترا Case Master Tech Mantraنوع اسکلت: Mid-Towerتعداد اسلات های توسعه: 7 اسلاتفضای نصب کارت گرافیک: 310 میلیمترپورت های پنل جلو: HD Audio | USB 2.0 | USB 3.0حداکثر تعداد فن قابل نصب: 7 عددمحل نصب پاور: پایین کیسنوع پاور قابل نصب: ATX PS2 PSU

  969,000 تومان موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • کیس مسترتک Case Master Tech T500 Hackerنوع اسکلت: Mid-Towerتعداد اسلات های توسعه: 7 اسلاتفضای نصب کارت گرافیک: 310 میلیمترپورت های پنل جلو: HD Audio | USB 2.0 | USB 3.0حداکثر تعداد فن قابل نصب: 8 عددمحل نصب پاور: پایین کیسمجهز به نورپردازینوع پاور قابل نصب: ATX PS2 PSU

  2,440,000 تومان موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • کیس گیمینگ مسترتک Case Gaming Master Tech T700 Gaming Plusنوع اسکلت: Mid-Towerتعداد اسلات های توسعه: 7 اسلاتفضای نصب کارت گرافیک: 340 میلیمترپورت های پنل جلو: HD Audio | USB 2.0 | USB 3.0 | Fan Controllerحداکثر تعداد فن قابل نصب: 8 عددمحل نصب پاور: پایین کیسمجهز به نورپردازی RGBنوع پاور قابل نصب: ATX PS2 PSU

  2,699,000 تومان موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • خرید محصول

  کیس گیمینگ مسترتک Case Gaming Master Tech T700 Silentنوع اسکلت: Full-Towerتعداد اسلات های توسعه: 8 اسلاتفضای نصب کارت گرافیک: 340 میلیمترپورت های پنل جلو: HD Audio | USB 2.0 | USB 3.0حداکثر تعداد فن قابل نصب: 4 عددمحل نصب پاور: پایین کیسمجهز به نورپردازی LEDنوع پاور قابل نصب: ATX PS2 PSU

  2,548,000 تومان ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • کیس مسترتک Case Computer Master Tech T200GXنوع اسکلت: Mid-Towerتعداد اسلات های توسعه: 7 اسلاتفضای نصب کارت گرافیک: 310 میلیمترپورت های پنل جلو: HD Audio | USB 2.0 | USB 3.0حداکثر تعداد فن قابل نصب: 7 عددمحل نصب پاور: پایین کیسنوع پاور قابل نصب: ATX PS2 PSU

  1,374,000 تومان موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • کیس مسترتک Case Computer Master Tech G300نوع اسکلت: Mid-Towerتعداد اسلات های توسعه: 7 اسلاتفضای نصب کارت گرافیک: 310 میلیمترپورت های پنل جلو: HD Audio | USB 2.0 | USB 3.0حداکثر تعداد فن قابل نصب: 8 عددمحل نصب پاور: پایین کیسفن با نورپردازی LEDنوع پاور قابل نصب: ATX PS2 PSU

  1,497,000 تومان موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • کیس مسترتک Case Gaming Master Tech Apachiنوع اسکلت: Mid-Towerتعداد اسلات های توسعه: 7 اسلاتفضای نصب کارت گرافیک: 310 میلیمترپورت های پنل جلو: HD Audio | USB 2.0 | USB 3.0حداکثر تعداد فن قابل نصب: 8 عددمحل نصب پاور: پایین کیسفن با نورپردازی LED به همراه کنترلرنوع پاور قابل نصب: ATX PS2 PSU

  1,889,000 تومان موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • کیس مسترتک Case Gaming Master Tech T400نوع اسکلت: Mid-Towerتعداد اسلات های توسعه: 7 اسلاتفضای نصب کارت گرافیک: 310 میلیمترپورت های پنل جلو: HD Audio | USB 2.0 | USB 3.0حداکثر تعداد فن قابل نصب: 8 عددمحل نصب پاور: پایین کیسفن با نورپردازی LED به همراه کنترلرنوع پاور قابل نصب: ATX PS2 PSU

  2,799,000 تومان موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • کیس مسترتک Case Gaming Master Tech G200نوع اسکلت: Mid-Towerتعداد اسلات های توسعه: 7 اسلاتفضای نصب کارت گرافیک: 390 میلیمترپورت های پنل جلو: HD Audio | USB 2.0 | USB 3.0حداکثر تعداد فن قابل نصب: 8 عددمحل نصب پاور: پایین کیسفن با نورپردازی LEDنوع پاور قابل نصب: ATX PS2 PSU

  1,610,000 تومان موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • کیس مسترتک Case Gaming Master Tech Venusنوع اسکلت: Mid-Towerتعداد اسلات های توسعه: 7 اسلاتفضای نصب کارت گرافیک: 330 میلیمترپورت های پنل جلو: HD Audio | USB 2.0 | USB 3.0حداکثر تعداد فن قابل نصب: 6عددمحل نصب پاور: پایین کیسنوع پاور قابل نصب: ATX PS2 PSU

  980,000 تومان موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود

لیست مقایسه محصولات

انصراف