• خرید محصول

  پاور گرین Green Power Supply GP300A-ECOنوع پاور: ATX PS2گواهینامه: 80Plus Standardتوان خروجی: 300 واتمجهز به Active PFCکانکتور مادربرد: 24+1 پینساتا: 4 عددسایز فن: 12 سانتیمترفن بی صدادارای کابل برقجنس بدنه: SECC

  0 تومان ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  پاور گرین Green Power Supply GP350A-ECO Rev3.1نوع پاور: ATX PS2گواهینامه: 80Plus Standardتوان خروجی: 350 واتمجهز به Active PFCکانکتور مادربرد: 24+1 پینساتا: 4 عددسایز فن: 12 سانتیمترفن بی صدادارای کابل برقجنس بدنه: SECC

  0 تومان ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  پاور گرین Green Power Supply GP400A-ECO Rev3.1نوع پاور: ATX PS2گواهینامه: 80Plus Standardتوان خروجی: 400 واتمجهز به Active PFCکانکتور مادربرد: 24+1 پینساتا: 4 عددسایز فن: 12 سانتیمترفن بی صدادارای کابل برقجنس بدنه: SECC

  0 تومان ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  پاور گرین Green Power Supply GP450A-ECO Rev3.1نوع پاور: ATX PS2گواهینامه: 80Plus Standardتوان خروجی: 450 واتمجهز به Active PFCکانکتور مادربرد: 24+1 پینساتا: 4 عددسایز فن: 12 سانتیمترفن بی صدادارای کابل برقجنس بدنه: SECC

  0 تومان ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  پاور گرین Green Power Supply GP500A-ECO Rev3.1نوع پاور: ATX PS2گواهینامه: 80Plus Standardتوان خروجی: 500 واتمجهز به Active PFCکانکتور مادربرد: 24+1 پینساتا: 4 عددسایز فن: 12 سانتیمترفن بی صدادارای کابل برقجنس بدنه: SECC

  0 تومان ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  پاور گرین Green Power Supply GP330A-HEDنوع پاور: ATX PS2گواهینامه: 80Plus Bronzeتوان خروجی: 330 واتمجهز به Active PFCکانکتور مادربرد: 24+1 پینساتا: 3 عددسایز فن: 12 سانتیمترفن بی صدادارای کابل برقجنس بدنه: SECC

  0 تومان ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  پاور گرین Green Power Supply GP330A-HEDنوع پاور: ATX PS2گواهینامه: 80Plus Bronzeتوان خروجی: 330 واتمجهز به Active PFCکانکتور مادربرد: 24+1 پینساتا: 3 عددسایز فن: 12 سانتیمترفن بی صدادارای کابل برقجنس بدنه: SECC

  0 تومان ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  پاور گرین Green Power Supply GP380A-EUDنوع پاور: ATX PS2گواهینامه: 80Plus Bronzeتوان خروجی: 380 واتمجهز به Active PFCکانکتور مادربرد: 24+1 پینساتا: 4 عددسایز فن: 12 سانتیمترفن بی صدادارای کابل برقجنس بدنه: SECC

  0 تومان ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  پاور گرین Green Power Supply GP430A-EUDنوع پاور: ATX PS2گواهینامه: 80Plus Bronzeتوان خروجی: 430 واتمجهز به Active PFCکانکتور مادربرد: 24+1 پینساتا: 4 عددسایز فن: 12 سانتیمترفن بی صدادارای کابل برقجنس بدنه: SECC

  0 تومان ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  پاور گرین Green Power Supply GP480A-EUDنوع پاور: ATX PS2گواهینامه: 80Plus Bronzeتوان خروجی: 480 واتمجهز به Active PFCکانکتور مادربرد: 24+1 پینساتا: 6 عددسایز فن: 12 سانتیمترفن بی صدادارای کابل برقجنس بدنه: SECC

  0 تومان ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  پاور گرین Green Power Supply GP530A-EUDنوع پاور: ATX PS2گواهینامه: 80Plus Bronzeتوان خروجی: 530 واتمجهز به Active PFCکانکتور مادربرد: 24+1 پینساتا: 6 عددسایز فن: 12 سانتیمترفن بی صدادارای کابل برقجنس بدنه: SECC

  0 تومان ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  پاور گرین Green Power Supply GP580A-EUDنوع پاور: ATX PS2گواهینامه: 80Plus Bronzeتوان خروجی: 580 واتمجهز به Active PFCکانکتور مادربرد: 24+1 پینساتا: 6 عددسایز فن: 12 سانتیمترفن بی صدادارای کابل برقجنس بدنه: SECC

  0 تومان ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود

لیست مقایسه محصولات

انصراف