• کیس گرین آوا Case Green Avaنوع اسکلت: Mid-Towerتعداد اسلات های توسعه: 7 اسلاتفضای نصب کارت گرافیک: 310 میلیمترپورت های پنل جلو HD Audio | USB 2.0حدکثر تعداد فن قابل نصب: 4 عددمحل نصب پاور: بالای کیسنوع پاور قابل نصب: ATX PS2 PSU

  1,200,000 تومان موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • کیس گرین آوا+ +Case Green Avaنوع اسکلت: Mid-Towerتعداد اسلات های توسعه: 7 اسلاتفضای نصب کارت گرافیک: 310 میلیمترپورت های پنل جلو HD Audio | USB 2.0حدکثر تعداد فن قابل نصب: 4 عددمحل نصب پاور: بالای کیسنوع پاور قابل نصب: ATX PS2 PSU

  1,469,000 تومان موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • کیس گرین پارس پلاس Case Green Pars Evoنوع اسکلت: Mid-Towerتعداد اسلات های توسعه: 7 اسلاتفضای نصب کارت گرافیک: 290 میلیمترپورت های پنل جلو HD Audio | USB 2.0 | USB 3.0حدکثر تعداد فن قابل نصب: 4 عددمحل نصب پاور: بالای کیسنوع پاور قابل نصب: ATX PS2 PSU

  1,949,000 تومان موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • کیس گرین هما Case Green Homaنوع اسکلت: Mid-Towerتعداد اسلات های توسعه: 7 اسلاتفضای نصب کارت گرافیک: 300 میلیمترپورت های پنل جلو HD Audio | USB 2.0حدکثر تعداد فن قابل نصب: 5 عددمحل نصب پاور: بالای کیسنوع پاور قابل نصب: ATX PS2 PSU

  1,699,000 تومان موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • کیس گرین هیوا Case Green Hiwaنوع اسکلت: Mid-Towerتعداد اسلات های توسعه: 7 اسلاتفضای نصب کارت گرافیک: 360 میلیمترپورت های پنل جلو HD Audio | USB 2.0حدکثر تعداد فن قابل نصب: 5 عددمحل نصب پاور: بالای کیسنوع پاور قابل نصب: ATX PS2 PSU

  1,399,000 تومان موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • کیس گرین اورامان پلاس Case Green Oraman Plusنوع اسکلت: Mid-Towerتعداد اسلات های توسعه: 7 اسلاتفضای نصب کارت گرافیک: 390 میلیمترپورت های پنل جلو HD Audio | USB 2.0 | USB 3.0حدکثر تعداد فن قابل نصب: 4 عددمحل نصب پاور: پایین کیسنوع پاور قابل نصب: ATX PS2 PSU

  1,989,000 تومان موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • کیس گرین زد1 آریو Case Green Z1 Arioنوع اسکلت: Mid-Towerتعداد اسلات های توسعه: 7 اسلاتفضای نصب کارت گرافیک: 400 میلیمترپورت های پنل جلو HD Audio | USB 2.0 | USB 3.0حدکثر تعداد فن قابل نصب: 4 عددمحل نصب پاور: پایین کیسنوع پاور قابل نصب: ATX PS2 PSU

  1,849,000 تومان موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • کیس گرین آریا Case Green Ariaنوع اسکلت: Mid-Towerتعداد اسلات های توسعه: 7 اسلاتفضای نصب کارت گرافیک: 300 میلیمترپورت های پنل جلو HD Audio | USB 2.0 | USB 3.0حداکثر تعداد فن قابل نصب: 8 عددمحل نصب پاور: پایین کیسنوع پاور قابل نصب: ATX PS2 PSUمجهز به نورپردازی ARGBمجهز به فیلتر ضد گرد و غبار

  1,630,000 تومان موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • کیس گرین زد2 پلاس هیرو Case Green Z2 Plus Heroنوع اسکلت: Mid-Towerتعداد اسلات های توسعه: 7 اسلاتفضای نصب کارت گرافیک: 390 میلیمترپورت های پنل جلو HD Audio | USB 2.0 | USB 3.0حداکثر تعداد فن قابل نصب: 5 عددمحل نصب پاور: پایین کیسنوع پاور قابل نصب: ATX PS2 PSUمجهز به نورپردازی سفیدمجهز به فیلتر ضد گرد و غبار

  3,299,000 تومان موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • کیس گرین رکمونت Case Green G450-4U Rackmountنوع اسکلت: Rackmount 4Uتعداد اسلات های توسعه: 7 اسلاتفضای نصب کارت گرافیک: 265 میلیمترپورت های پنل جلو USB 3.0 | USB 2.0حداکثر تعداد فن قابل نصب: 3 عددمجهز به فیلتر ضد گرد و غبار قابل شستشونوع پاور قابل نصب: ATX PS2 | Mini Redundant

  6,099,000 تومان موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • کیس گرین رکمونت Case Green G520-4U Rackmountنوع اسکلت: Rackmount 4Uتعداد اسلات های توسعه: 7 اسلاتفضای نصب کارت گرافیک: 320 میلیمترپورت های پنل جلو USB 2.0حداکثر تعداد فن قابل نصب: 4 عددمجهز به فیلتر ضد گرد و غبار قابل شستشونوع پاور قابل نصب: ATX PS2 | Mini Redundant

  6,099,000 تومان موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • کیس گرین رکمونت Case Green G520-4U Rackmountنوع اسکلت: Rackmount 4Uتعداد اسلات های توسعه: 7 اسلاتفضای نصب کارت گرافیک: 340 میلیمترپورت های پنل جلو USB 2.0حداکثر تعداد فن قابل نصب: 7 عددمجهز به فیلتر ضد گرد و غبار قابل شستشونوع پاور قابل نصب: ATX PS2 | Mini Redundant

  6,749,000 تومان موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود

لیست مقایسه محصولات

انصراف