• کابل وی جی ای کی نت Cable VGA Knet K-VC400 طول 1.5 مترطول کابل: 1.5 مترنوع کابل: VGA (D-Sub)پوشش روکش کابل: PVCپوشش محافظ داخلی: شیلد و فویلزاویه سوکت: استانداردجنس کانکتور: فلزی متالکیفیت قابل پشتیبانی: FHD (1080p)قابلیت ضد نویز و تقویت کنندگی

  72,000 تومان موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • خرید محصول

  کابل وی جی ای کی نت Cable VGA Knet K-VC401 طول 3 مترطول کابل: 3 مترنوع کابل: VGA (D-Sub)پوشش روکش کابل: PVCپوشش محافظ داخلی: شیلد و فویلزاویه سوکت: استانداردجنس کانکتور: فلزی متالکیفیت قابل پشتیبانی: FHD (1080p)قابلیت ضد نویز و تقویت کنندگی

  85,000 تومان ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • کابل وی جی ای کی نت Cable VGA Knet K-VC402 طول 5 مترطول کابل: 5 مترنوع کابل: VGA (D-Sub)پوشش روکش کابل: PVCپوشش محافظ داخلی: شیلد و فویلزاویه سوکت: استانداردجنس کانکتور: فلزی متالکیفیت قابل پشتیبانی: FHD (1080p)قابلیت ضد نویز و تقویت کنندگی

  65,200 تومان موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • کابل وی جی ای کی نت Cable VGA Knet K-VC403 طول 10 مترطول کابل: 10 مترنوع کابل: VGA (D-Sub)پوشش روکش کابل: PVCپوشش محافظ داخلی: شیلد و فویلزاویه سوکت: استانداردجنس کانکتور: فلزی متالکیفیت قابل پشتیبانی: FHD (1080p)قابلیت ضد نویز و تقویت کنندگی

  185,000 تومان موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • کابل وی جی ای کی نت Cable VGA Knet K-VC404 طول 15 مترطول کابل: 15 مترنوع کابل: VGA (D-Sub)پوشش روکش کابل: PVCپوشش محافظ داخلی: شیلد و فویلزاویه سوکت: استانداردجنس کانکتور: فلزی متالکیفیت قابل پشتیبانی: FHD (1080p)قابلیت ضد نویز و تقویت کنندگی

  220,000 تومان موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • کابل وی جی ای کی نت Cable VGA Knet K-VC405 طول 20 مترطول کابل: 20 مترنوع کابل: VGA (D-Sub)پوشش روکش کابل: PVCپوشش محافظ داخلی: شیلد و فویلزاویه سوکت: استانداردجنس کانکتور: فلزی متالکیفیت قابل پشتیبانی: FHD (1080p)قابلیت ضد نویز و تقویت کنندگی

  290,000 تومان موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • کابل وی جی ای کی نت Cable VGA Knet K-VC406 طول 30 مترطول کابل: 30 مترنوع کابل: VGA (D-Sub)پوشش روکش کابل: PVCپوشش محافظ داخلی: شیلد و فویلزاویه سوکت: استانداردجنس کانکتور: فلزی متالکیفیت قابل پشتیبانی: FHD (1080p)قابلیت ضد نویز و تقویت کنندگی

  450,000 تومان موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • کابل وی جی ای کی نت Cable VGA Knet K-VC407 طول 40 مترطول کابل: 40 مترنوع کابل: VGA (D-Sub)پوشش روکش کابل: PVCپوشش محافظ داخلی: شیلد و فویلزاویه سوکت: استانداردجنس کانکتور: فلزی متالکیفیت قابل پشتیبانی: FHD (1080p)قابلیت ضد نویز و تقویت کنندگی

  550,000 تومان موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود

لیست مقایسه محصولات

انصراف
جستجوی پیشرفته
فیلترهای فعال:
  سازنده
  قیمت