• پرینتر تک کاره جوهرافشان اپسون Printer Epson L1300تکنولوژی چاپ: On-demand inkjet (Piezoelectric)مجهز چاپ با 6 رنگ جوهرمجهز به مخزن (تانک) استاندارد اپسونحداکثر سایز پرینت: برگه A3+رزولوشن پرینت: 1440*5760ابعاد: 130*222*472 میلیمتر

  20,800,000 تومان موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • پرینتر تک کاره جوهرافشان اپسون Printer Epson L805تکنولوژی چاپ: On-demand inkjet (Piezoelectric)مجهز چاپ با 6 رنگ جوهرحداکثر سایز پرینت: برگه A4دارای مخزن (تانک) جوهر استانداردرزولوشن پرینت: 1440*5760ابعاد: 187*289*547 میلیمتر

  9,900,000 تومان موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • خرید محصول

  پرینتر تک کاره جوهرافشان اپسون Printer Epson L310تکنولوژی چاپ: Epson Micro Piezoمجهز به تانک 4 رنگحداکثر سایز پرینت: برگه A4دارای چهار مخزن جوهر استانداردرزولوشن پرینت: 1440*5760ابعاد: 130*222*482 میلیمتر

  1,840,000 تومان ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  پرینتر تک کاره جوهرافشان اپسون Printer Epson T50تکنولوژی چاپ: Epson Micro Piezoمجهز چاپ با 6 رنگ جوهرحداکثر سایز پرینت: برگه A4دارای چهار مخزن جوهر استانداردرزولوشن پرینت: 1440*5760ابعاد: 130*222*482 میلیمتر

  3,790,000 تومان ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  پرینتر تک کاره جوهرافشان اپسون Printer Epson WF-7110dtwتکنولوژی چاپ:  PercisionCORE TM Print Headمجهز چاپ با 4 رنگ جوهرحداکثر سایز پرینت: برگه A3+رزولوشن پرینت: 2400*4800ابعاد: 304*424*576 میلیمتر

  7,600,000 تومان ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  پرینتر سه کاره جوهرافشان اپسون Printer Epson L382تکنولوژی چاپ: On-demand inkjet (Piezo electric)مجهز چاپ با 4 رنگ جوهرمجهز به اسکنر با رزولوشن 1200 dpiمجهز به تانک استاندارد اپسونقابلیت کپی گرفتن بدون نیاز به کامپیوترحداکثر سایز پرینت: برگه A4رزولوشن پرینت: 1440*5760ابعاد: 145*300*482 میلیمتر

  4,549,000 تومان ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  پرینتر سه کاره جوهرافشان اپسون Printer Epson L3050تکنولوژی چاپ: Epson Micro Piezo™ print headمجهز چاپ با 4 رنگ جوهرمجهز به اسکنر با رزولوشن 1200 dpiمجهز به تانک استاندارد اپسونقابلیت کپی گرفتن بدون نیاز به کامپیوترحداکثر سایز پرینت: برگه A4رزولوشن پرینت: 1440*5760ابعاد: 145*300*482 میلیمتر

  4,999,000 تومان ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  پرینتر چهارکاره جوهرافشان اپسون Printer Epson L565تکنولوژی چاپ:  On-demand inkjet (Piezo electric)مجهز چاپ با 4 رنگ جوهرمجهز به اسکنر با رزولوشن 1200 dpiمجهز به تانک استاندارد اپسونقابلیت کپی گرفتن بدون نیاز به کامپیوترحداکثر سایز پرینت: برگه A4رزولوشن پرینت: 1440*5760ابعاد: 226*377*484 میلیمتر

  3,849,000 تومان ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  پرینتر چهارکاره جوهرافشان اپسون Printer Epson WF-7610DWتکنولوژی چاپ:  On-demand inkjet (Piezo electric)مجهز چاپ با 4 رنگ جوهرمجهز به اسکنر با رزولوشن 1200 dpiقابلیت کپی گرفتن بدون نیاز به کامپیوترحداکثر سایز پرینت: برگه A3رزولوشن پرینت: 1440*5760ابعاد: 340*486*567 میلیمتر

  3,520,000 تومان ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  پرینتر چهارکاره جوهرافشان اپسون Printer Epson WF-7710DWتکنولوژی چاپ:  On-demand inkjet (Piezo electric)مجهز چاپ با 4 رنگ جوهرمجهز به اسکنر با رزولوشن 1200 dpiقابلیت کپی گرفتن بدون نیاز به کامپیوترحداکثر سایز پرینت: برگه A3رزولوشن پرینت: 1440*5760ابعاد: 340*486*567 میلیمتر

  15,200,000 تومان ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  پرینتر تک کاره جوهرافشان اپسون Printer Epson L810تکنولوژی چاپ: On-demand inkjet (Piezoelectric)مجهز چاپ با 6 رنگ جوهرحداکثر سایز پرینت: برگه A4دارای مخزن (تانک) جوهر استانداردرزولوشن پرینت: 1440*5760ابعاد: 196*386*542 میلیمتر

  7,700,000 تومان ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  پرینتر تک کاره جوهرافشان اپسون Printer Epson L1800تکنولوژی چاپ: On-demand inkjet (Piezo electric)مجهز چاپ با 6 رنگ جوهرمجهز به مخزن (تانک) استاندارد اپسونحداکثر سایز پرینت: برگه A3+رزولوشن پرینت: 1440*5760ابعاد: 215*322*705 میلیمتر

  19,700,000 تومان ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود

لیست مقایسه محصولات

انصراف