• کیبورد سیمدار بیاند Keyboard Beyond BK-2250نوع: کیبورد سیمدارتعداد کلیدها: 104 کلیدتعداد کلید میانبر: ندارداتصال: سیمدار Wiredنوع رابط: USB 2.0ضربه پذیری کلیدها: 10.000.000 ضربهبخش عددی (Num Lock): داردابعاد: 24*166*446 میلیمترحروف حک شده فارسی

  132,000 تومان موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • خرید محصول

  کیبورد سیمدار بیاند Keyboard Beyond BK-3880نوع: کیبورد سیمدارتعداد کلیدها: 104 کلیدتعداد کلید میانبر: ندارداتصال: سیمدار Wiredنوع رابط: USB 2.0ضربه پذیری کلیدها: 10.000.000 ضربهبخش عددی (Num Lock): داردابعاد: 29*125.5*439 میلیمترحروف حک شده فارسی

  134,000 تومان ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • کیبورد سیمدار بیاند Keyboard Beyond BK-6200نوع: کیبورد سیمدارتعداد کلیدها: 104 کلیدتعداد کلید میانبر: ندارداتصال: سیمدار Wiredنوع رابط: USB 2.0ضربه پذیری کلیدها: 10.000.000 ضربهبخش عددی (Num Lock): داردابعاد: 33*162.5*442 میلیمترحروف حک شده فارسی

  196,000 تومان موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • کیبورد سیمدار بیاند Keyboard Beyond BK-6161نوع: کیبورد سیمدارتعداد کلیدها: 125 کلیداتصال: سیمدار Wiredنوع رابط: USB 2.0ضربه پذیری کلیدها: 10.000.000 ضربهبخش عددی (Num Lock): داردابعاد: 22*145*403 میلیمترحروف حک شده فارسی

  160,000 تومان موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • کیبورد سیمدار بیاند Keyboard Beyond BK-2280نوع: کیبورد سیمدارتعداد کلیدها: 104 کلیدتعداد کلید میانبر: ندارداتصال: سیمدار Wiredنوع رابط: USB 2.0ضربه پذیری کلیدها: 10.000.000 ضربهبخش عددی (Num Lock): داردابعاد: 27*128.8*439.7 میلیمترحروف حک شده فارسی

  164,000 تومان موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • خرید محصول

  کیبورد سیمدار بیاند Keyboard Beyond BK-4891نوع: کیبورد سیمدارتعداد کلیدها: 104 کلیدتعداد کلید میانبر: 15 کلیدنوع اتصال: سیمدار Wiredنوع رابط: USBضربه پذیری کلیدها: 10.000.000 ضربهبخش عددی (Num Lock): داردابعاد: 25*152*422 میلیمترحروف حک شده فارسی

  0 تومان ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  کیبورد سیمدار بیاند Keyboard Beyond BK-2250 PS2نوع: کیبورد سیمدارتعداد کلیدها: 104 کلیدتعداد کلید میانبر: ندارداتصال: سیمدار Wiredنوع رابط: PS2ضربه پذیری کلیدها: 10.000.000 ضربهبخش عددی (Num Lock): داردابعاد: 24*166*446 میلیمترحروف حک شده فارسی

  134,900 تومان ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  کیبورد و ماوس سیمدار بیاند Keyboard & Mouse Beyond BMK-6141نوع: کیبورد و ماوس سیمدارتعداد کلیدها: 109 کلیدتعداد کلید میانبر: 10 کلیدنوع اتصال: سیمدار Wiredنوع رابط: USB 2.0بخش عددی (Num Lock): داردابعاد: 23*200*469 میلیمترحروف حک شده فارسیدقت ماوس: 1000 dpiابعاد: 38*64*103 میلیمتر

  285,000 تومان ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  کیبورد سیمدار بیاند Keyboard Beyond BK-3441نوع: کیبورد سیمدارتعداد کلیدها: 118 کلیداتصال: سیمدار Wiredنوع رابط: USB 2.0ضربه پذیری کلیدها: 10.000.000 ضربهبخش عددی (Num Lock): داردابعاد: 22*145*403 میلیمترحروف حک شده فارسی

  144,000 تومان ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  کیبورد و ماوس وایرلس فراسو Keyboard & Mouse Farassoo FCM-4848RFنوع: کیبورد و ماوس وایرلستعداد کلیدها: 109 کلیدتعداد کلید میانبر: 10 کلیدنوع اتصال: وایرلسنوع رابط: USB 2.0بخش عددی (Num Lock): داردابعاد: 23*200*469 میلیمترحروف حک شده فارسیدقت ماوس: 1000 dpiابعاد: 38*64*103 میلیمتر

  165,900 تومان ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  کیبورد و ماوس وایرلس فراسو Keyboard & Mouse Farassoo FCM-5656RFنوع: کیبورد و ماوس وایرلستعداد کلیدها: 106 کلیدنوع اتصال: وایرلس Wirelessنوع رابط: USB 2.0بخش عددی (Num Lock): داردابعاد: 20*150*450 میلیمترحروف حک شده فارسیدقت ماوس: 1600 dpiابعاد: 30*60*110 میلیمتر

  230,000 تومان ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  کیبورد و ماوس وایرلس فراسو Keyboard & Mouse Farassoo FCM-8282RFنوع: کیبورد و ماوس وایرلستعداد کلیدها: 104 کلیدنوع اتصال: وایرلس Wirelessنوع رابط: USB 2.0بخش عددی (Num Lock): داردابعاد: 34*133*437 میلیمترحروف حک شده فارسیدقت ماوس: 1600 dpiابعاد: 36*63*103 میلیمتر

  930,000 تومان ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود

لیست مقایسه محصولات

انصراف